SMARTOPERA “LEEF HET LEVEN”

Bij het 15 jarig bestaan van het festival is een Smartopera geschreven en opgevoerd door 120 zangers, geselecteerd uit Amersfoortse Smartkoren. Voor het publiek is de opera op een podium op het Lieve Vrouwekerkhof opgevoerd op de zondagmiddag van het festival. De weersomstandigheden waren er helaas de oorzaak van dat de uitvoering niet goed tot zijn recht kwam.

Het idee van de opera heeft echter wel een onuitwisbare indruk achter gelaten.
Om die reden wordt ter gelegenheid van het 4e lustrum weer een opera geschreven. Weer met 120 zangers uit de Amersfoortse koren maar nu met een uitvoering in de St. Joriskerk, 3 dagen voor het festival.
De muzikale begeleiding zal in handen zijn van Willie en de Billies.

Door corona zijn de opgestarte repetities gestopt en zal er in februari 2022 weer begonnen worden.
De Smartopera zal opgevoerd worden in de St Joriskerk op 20 april 2022. Uiteraard blijven de reeds gekochte toegangsbewijzen geldig en willen we u graag verwelkomen op deze avond.