NIEUWSBRIEF 7
MAART 2020

Het smartlappenfestival Amersfoort 2020 komt steeds dichterbij. De werkgroep heeft de programmering voor de uitreiking van het smartsieraad klaar.

Uitreiking smartsieraad 26 maart.
Op donderdag 26 maart vindt weer de traditionele uitreiking en bekendmaking van het smartsieraad 2020 plaats aan de mystery guest.
Voordat de uitreiking plaats vindt is er een gezellig samenzijn van sponsoren en genodigden.
De uitreiking door de wethouder van Cultuur Fatma Koşer Kaya zal plaatsvinden om 21.00 uur in het de Mannenzaal Westsingel 47. De avond wordt door Rob Lampe aan elkaar gepraat met een muzikale ondersteuning van De Jongens.
Vanaf 20.30 uur zijn belangstellende uiteraard ook van harte welkom om de uitreiking bij te wonen.
Na de uitreiking is er tot 23.00 uur gelegenheid om de uitreiking te vieren.
Deze avond is tevens het startschot van het smartlappenfestival Amersfoort 2020.

Vrijwilligers.
De werkgroep is nog op zoek naar mensen die willen helpen met de facilitaire werkzaamheden. De werkzaamheden zijn het aankleden van de podia, aanbrengen bewegwijzering, ophangen banners en voorkomende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn op vrijdagmiddag, zaterdag, en de zondag.
Vind je het leuk om ons te helpen of weet je iemand die het leuk vindt, meld je aan via dit e-mailadres smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Organisatie.
De organisatie loopt voorspoedig. Op enkele kleine punten na zijn we bijna rond. De podiumprogrammering voor de zaterdag en zondag is gereed en de programmering van de artiesten in de kroegen op zondag is bijna rond. Momenteel zijn wij volop bezig met het drukwerk en wij verwachten na 25 maart het programmaboekje op de website te hebben geplaatst.

Smartopera.
Voor deze smartopera, die plaats vindt op donderdag 16 april in de St. Joriskerk, is de eerste repetitie alweer achter de rug en is de werkgroep druk met de voorbereiding.
Kaarten zijn verkrijgbaar ad € 12,50 per stuk bij de deelnemende koren.
Vanaf 2 maart zijn de kaarten de hele maand maart op maandagavond te verkrijgen tussen 19.00 – 20.00 uur bij: Guy Smeeing, van Westreenenstraat 2, 3814 BN Amersfoort
Ook zijn de kaarten de hele maand maart op vrijdagmorgen te verkrijgen tussen 10.00 – 12.00 uur op Havik 43, 3811 EX Amersfoort.
Let wel: Dit is zolang de voorraad strekt, tegen contante betaling (géén pin). Graag gepast betalen.

Jubileum.
Voor het vierde lustrum hebben Peter Mohr en Peter Bruys een smartlied geschreven Laat die accordeon…
Het smartlied wordt tijdens het festival gespeeld en is in première gegaan bij EVA Kei Sessies.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort