NIEUWSBRIEF 5
JANUARI 2020

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en smartvol 2020.

De smartopera die op 16 april in de Sint Joriskerk plaats vindt heeft de titel Leef het Leven gekregen. De werkgroep smartopera heeft het ruwe script van de liedjes naar de koorleden verzonden om zich in te leven, verder wordt er gewerkt aan het liedjes boekje en de partituren. Voor de smartopera hebben zich 104 zangers opgegeven en is er voor iedere stemgroep ruimte voor 3-4 personen en vooral bassen zijn welkom.
De werkgroep heeft uit de in totaal 43 koren die zich hebben ingeschreven, 24 koren voor de zaterdag en 8 koren voor de zondag, ingeloot en ingelicht over de deelname. Het was voor enkele koren een teleurstelling dat zij niet kunnen deelnemen aan ons festival. Wij hopen dat deze koren zich voor de editie van 2021 wel weer inschrijven.

Het aantal deelnemende koren voor het smartlappenfestival is hetzelfde als het vorig jaar en zullen weer op de podia verdeeld over de binnenstad optreden. Ook dit jaar zijn er weer bijzondere locaties in onze binnenstad waar de optredens plaats vinden.
Voor de afsluiting van het festival op de zondagmiddag is de werkgroep bezig met iets speciaals in de nieuwsbrief van februari wordt er meer bekend gemaakt.

Op 6 januari start er weer een groep vrijwilligers met het maken van het smartsieraad. Op de maandag en woensdagavond wordt er met veel plezier weer gewerkt aan het smartsieraad.

Als er nog belangstellende vrijwilligers zijn om de taken van podiummanager, koorbegeleider, facilitaire ondersteuner en of hulp bij het koffie schenken en smartsieraad verkopen die voorgaande jaren nog niet mee hebben gedaan dan kunnen zij zich opgeven op het e-mailadres
smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Helaas hebben we ook triest nieuws te melden.
Afgelopen zaterdag kregen we het bericht dat Harrie Bokkers onverwacht is overleden.
Harrie zat in de facilitaire werkgroep. In deze werkgroep dacht hij mee in de voorbereiding en in de vooravond van het festival hielp hij, samen met de rest van de werkgroep, mee met de opbouw en aankleding van de podia, het ophangen van de banners, plaatsen van afzettingen, kortom met alles wat er maar moest gebeuren.
Bij het minder leuke werk, het afbreken na afloop, konden we uiteraard ook weer op Harrie rekenen. We gaan Harrie de komende jaren missen en wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe voor de komende tijd bij dit verlies.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort