NIEUWSBRIEF 4
DECEMBER 2023

Op 1 december was de sluitingsdatum voor het inschrijven van koren die aan het Smartlappenfestival willen deelnemen. Er hebben zich 29 koren aangemeld.
Het bestuur streeft ernaar om eind december de koren die deelnemen aan het Smartlappenfestival, bekend te maken.

Op organisatorisch gebied loopt het goed maar het kan altijd beter. Zo zijn we nog op zoek naar sponsoren die enkele acts kunnen sponsoren voor de mobiele podia.
Het programma voor de zaterdag met koren, zangspektakel en avondprogramma met artiesten is bijna rond.
Het aantal podia is nagenoeg bekend dus kunnen na 27 december de koren die deelnemen aangeschreven worden.

Het bestuur is op basis van reacties uit de koren, met een oplossing bezig om toch op ieder podium een geluidsinstallatie te hebben. Een oplossing die zeer waarschijnlijk onze problemen oplost,  maar zeker voor de koren, de mogelijkheid biedt om hun optredens bij het Smartlappenfestival Amersfoort toch op dezelfde wijze te kunnen doen, zoals ze dat in het verleden gewend waren. Binnenkort komen we hier met nadere informatie over.

Net als voorgaande jaren zal het Smartlappenfestival weer veel vrijwilligers nodig hebben.
De vrijwilligers die vorig jaar hebben geholpen, zullen ook nu weer benaderd worden door de werkgroep.
Ben je nog geen vrijwilliger geweest en heb je interesse, voor meer informatie zie ‘vrijwilligers gezocht‘, meld je aan via email smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Naast de podiummanagers en koorbegeleiders hebben we ook hulp nodig bij de facilitaire werkzaamheden voor en tijdens het Smartlappenfestival. Daarvoor hebben een gespecificeerd overzicht gemaakt met de geschatte tijd die het vergt: zie de pdf  ‘Werkzaamheden vrijwilligers 2024‘.

Half januari wordt gestart met het maken van de Smartsieraad. Wij zijn druk bezig met een locatie waar het Smartsieraad gemaakt gaat worden. De vrijwilligers voor het maken van het Smartsieraad worden benaderd en kunnen de avond opgeven wanner zij kunnen.

 

Iedereen prettige feestdagen en een gezond en Smartvolle jaarwisseling.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Smartlappenfestival Amersfoort