NIEUWSBRIEF 4
JANUARI 2019

 

Op 1 december was de inschrijfdatum voor de koren die mee willen doen met het smartlappenfestival verstreken en heeft de werkgroep de ingelote koren ingelicht. Er hebben in totaal 43 koren ingeschreven en daaruit zijn er 24 koren voor de zaterdag en 8 koren voor de zondag ingeloot. Het was voor enkele koren een teleurstelling dat zij niet mochten deelnemen aan ons festival. Wij hopen dat deze koren zich voor de editie van 2020 wel weer inschrijven dan is namelijk het vierde lustrum van het Smartlappenfestival Amersfoort en dus een speciale.

Het aantal deelnemende koren voor het smartlappenfestival is hetzelfde als het vorig jaar en zullen weer op de podia verdeeld over de binnenstad optreden. Ook dit jaar zijn er weer bijzondere locaties in onze binnenstad waar de optredens plaats vinden.
De werkgroep heeft de organisatie rond voor de zaterdagavond op de Groenmarkt en dat belooft weer een geweldig feestje te worden.

Op 7 januari start er weer een groep vrijwilligers met het maken van het smartsieraad. Op de maandag en woensdagavond wordt er met veel plezier weer gewerkt aan het smartsieraad.

Als er nog belangstellende vrijwilligers zijn om de taken van podiummanager, koorbegeleider, facilitaire ondersteuner en of hulp bij het koffie schenken en smartsieraad verkopen die voorgaande jaren nog niet mee hebben gedaan dan kunnen zij zich opgeven op het e-mailadres smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en smartvol 2019.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort