NIEUWSBRIEF 4
DECEMBER 2022

Op 1 december was de sluitingsdatum voor het inschrijven van koren die aan het Smartlappenfestival willen deelnemen. Er hebben zich 33 koren aangemeld.
Het bestuur streeft ernaar om medio december de koren die deelnemen aan het Smartlappenfestival, bekend te maken.

Op organisatorisch gebied loopt het goed maar het kan altijd beter. Zo zijn we nog op zoek naar sponsors die enkele acts kunnen sponsoren voor de mobiele podia.
Het programma voor de zaterdag met koren, zangspektakel en avondprogramma met artiesten is rond.
Het aantal podia is nagenoeg bekend dus kunnen na 12 december de koren die deelnemen aangeschreven worden.

Net als voorgaande jaren zal het Smartlappenfestival weer veel vrijwilligers nodig hebben.
De vrijwilligers die vorig jaar hebben geholpen, zullen ook nu weer benaderd worden door de werkgroep.
Ben je nog geen vrijwilliger geweest en heb je interesse meld je aan via email smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Begin januari wordt gestart met het maken van de Smartsieraad.  Enkele vrijwilligers met specifieke vaardigheden zijn al voor een middag in december uitgenodigd om wat specialistisch voorbereidend werk te doen.

Doordat het bestuur is uitgebreid met Pascal Zandbelt is er ook weer een mooie foto gemaakt op een unieke locatie.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Smartlappenfestival Amersfoort