NIEUWSBRIEF 3
MAART 2022

In de laatste persconferentie kwam het verlossende woord:  “Nederland gaat weer open”.  Nog geen paar weken geleden, leek dat er voorlopig nog niet in te zitten maar hoe dichter we bij die 15e februari kwamen, hoe meer het erop begon te lijken dat het inderdaad zou gebeuren.

Enkele weken geleden waren wij als organisatie nog druk bezig met het zoeken naar allerlei alternatieven om de jubileumeditie van het Smartlappenfestival Amersfoort toch door te kunnen laten gaan. Liefst op 23 en 24 april maar in het “ergste geval”, verder het jaar in.
Nu ineens mogen we festival zonder noemenswaardige beperkingen, in zijn volle glorie organiseren in april.

Hoewel we sinds oktober al bezig zijn met de organisatie, staan we voor een grote uitdaging om het laatste stuk van de organisatie in krap 8 weken te voltooien.
Maar onder het motto “we hebben voor hetere vuren gestaan”, zijn we ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Wij hebben helaas het besluit moeten nemen om de Smartopera, behorend bij het lustrum deze editie niet door te laten gaan. De werkgroep “Smartopera” heeft zijn uiterste best gedaan om de mogelijkheden tot het laten doorgaan van de opera te onderzoeken maar helaas bleek dit niet mogelijk op z’n korte termijn.

Zie onderstaand bericht dat wij mochten ontvangen:

NOG  GEEN  SMARTOPERA

Na de aanvankelijke afgelasting van het Smartlappenfestival werden de corona-maatregelen onverwacht zodanig versoepeld, dat het festival, annex Smartopera toch gehouden kon worden in april dit jaar. Op verzoek van het bestuur van het festival heeft de Projectgroep Smartopera onderzocht of de opera in april nog georganiseerd kon worden.

Echter na een serieus haalbaarheidsonderzoek bleek, dat verantwoorde uitvoering van de Smartopera in april niet meer mogelijk was.  Dit om drie hoofdredenen: 

 1. Het aantal koorleden was substantieel teruggelopen waardoor een onevenwichtige stemmenverhouding was ontstaan. Dit kon niet binnen een week gerepareerd worden.
 2. De muzikale leider/dirigent was te weinig beschikbaar door andere verplichtingen waardoor de repetities niet voldoende (kwalitatief) konden worden ingevuld en te weinig sturing aan het voortraject kon worden gegeven
 3. De repetitielocaties waren niet meer voldoende beschikbaar door uitval van data waardoor geen adequaat oefenprogramma meer kon worden georganiseerd.

 De Projectgroep moest op grond hiervan helaas de conclusie trekken dat na twee jaar uitstel de Smartopera weer niet door kon gaan. Het festivalbestuur heeft dit (teleurstellend) besluit overgenomen.

 Bestuur en Projectgroep zijn wel van mening dat de traditie van ‘bij elk lustrum van het Smartlappenfestival een Smartopera’ zo snel mogelijk in ere hersteld moet worden. In elke vorm dat gegoten gaat worden gaan we in overleg.

 Projectleiding Smartopera

 

Maar wat er in ieder geval al wel op het programma staat:

 • 31 maart        Uitreiking Smartsieraad aan een bekend Nederlandstalige artiest(e).
   
 • 23 april           Korendag met samenzang  en in de avond Nederlandse artiesten.
   
 • 24 april           Korendag en een spectaculaire afsluiting van het Smartlappenfestival.
  Nederlandstalige artiesten in de horeca. We zijn nog volop bezig om het programma in detail in elkaar te zetten. Zodra daar meer van bekend is, horen jullie dat direct en zal alles ook weer te vinden zijn op de website.
  Maar het wordt spectaculair!

Net als voorgaande edities hebben we ook weer vrijwilligers nodig als koorbegeleider, podiummanager, Smartsieraad verkopers en voor hand en span diensten. Heb je interesse meld je dan aan via het e mailadres smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Hou sociaal media in de gaten voor meer Smartlappenfestival nieuws.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Smartlappenfestival Amersfoort
Guy Smeeing, Jos van Empelen en Wout Dekker.