NIEUWSBRIEF 3
DECEMBER 2018

Uitreiking prijs ontwerp Smartsieraad 2019
Tijdens de vergadering van de werkgroep werd aan de winnares van het ontwerp Smartsieraad 2019 de prijs uitgereikt.

Guy feliciteerde Emmy Woltering met de prijs en overhandigde de daaraan verbonden diner bon die is aangeboden door Mediterraan restaurant Celik.

Deze prijsuitreiking was tevens het startschot voor het maken van het Smartsieraad, de voorbereidingen zijn gestart en op maandag 7 januari starten de vrijwilligers met de productie.

Op 1 december was de sluitingsdatum voor het inschrijven van koren die aan het festival willen deelnemen. Er hebben zich 43 koren aangemeld.
De werkgroep streeft ernaar om medio december koren die deelnemen aan het festival bekend te maken.

Op organisatorisch gebied loopt het goed maar het kan altijd beter zo zijn we nog op zoek naar sponsoren die enkele acts kunnen sponsoren voor de mobiele podia. Het aantal podia is nagenoeg bekend dus kunnen na 12 december de koren die deelnemen aangeschreven worden.

Net als voorgaande jaren zal het festival weer veel vrijwilligers nodig hebben.
De vrijwilligers die vorig jaar hebben geholpen zullen ook nu weer benaderd worden door de werkgroep. Ben je nog geen vrijwilliger geweest en heb je interesse meld je aan via email smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort