NIEUWSBRIEF 2
OKTOBER 2019

De inschrijving voor de koren die willen deelnemen aan het 20ste smartlappenfestival Amersfoort is per 1 september geopend. De aanmelding kan plaats vinden per email: smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com

De werkgroep heeft inmiddels al veel inschrijvingen ontvangen van koren vanuit geheel Nederland voor het festival.

Voor de 20ste editie van het smartlappenfestival zijn er weer veel vrijwilligers nodig en geïnteresseerden kunnen zich via het email-adres smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com aanmelden.
De werkgroep is tevens gestart met het benaderen van sponsoren. Wie nog een geschikte kandidaat weet in zijn omgeving voor sponsoring, kan zich ook melden via het email-adres. Wij zullen deze dan z.s.m. gaan benaderen.

Ook dit jaar is er weer een prijsvraag uitgeschreven voor het beste ontwerp van het smartsieraad. Iedereen met een creatieve inslag mag na aanmelding bij de werkgroep mee doen. Op dit moment zijn er enkele ontwerpen binnen en is er nog gelegenheid om een ontwerp in te dienen. Het ontwerp moet voor 13 oktober ingeleverd worden bij de werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort.

Waaraan moet het Smartsieraad voldoen:
Afmeting tussen de 10 en 15 centimeter (vierkant, rond of rechthoekig).
Origineel, Groot smartgehalte, Kleurrijk, Fout, Makkelijk te maken en niet in de laatste plaats:
Weinig productiekosten.

Voor het meest smartvolle ontwerp is er een diner bon voor 2 personen beschikbaar gesteld.
Er is een geheimhouding van het ontwerp tot het moment dat het Smartsieraad wordt uitgereikt aan de bekende Nederlander.
13 oktober:  Indienen ontwerp bij de werkgroep
23 oktober:  Jury kiest ontwerp

De werkgroep wil van de 20ste editie een bijzondere editie maken en verschillende ideeën worden uitgewerkt om een onvergetelijk smartlappenfestival te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort