NIEUWSBRIEF 1
JANUARI 2021

Smartlappenfestival 2021

In de nieuwsbrief 1 van oktober hebben wij aangegeven dat we begin januari weer wilden beginnen met de voorbereidingen van het Smartlappenfestival Amersfoort als het corona virus dit toe zou laten.

Als werkgroep hebben we de consequenties van de 2e golf op een rijtje gezet en geconcludeerd dat het Smartlappenfestival niet in april 2021 kan plaats vinden, hoe graag wij dit ook zouden willen.
Gezien er positieve ontwikkelingen zijn m.b.t. de vaccins en starten van het inenten, hebben we besloten om het Smartlappenfestival 2021 te verplaatsen naar 21 en 22 augustus 2021.
Door het schuiven met de datum van het smartlappenfestival zijn ook de andere activiteiten mee verschoven. Smartsieraad uitreiking op 29 juli en de smartopera op 19 augustus.
Het blijft een onzekere periode waarin in we zitten en daarom maken we eind april bekend of de bovengenoemde datums ook te realiseren zijn.
De periode van mei tot festivaldatum is voldoende om de voorbereidingen te doen als werkgroep.
Wij hopen dat het virus dan bestreden is zodat we weer kunnen genieten van de smart en blije gezichten.

De werkgroep heeft een mutatie ondergaan. Henk Thiecke heeft na 5 jaar in de werkgroep te hebben gezeten aangegeven zich terug te trekken door omstandigheden. Wij bedanken Henk voor zijn inzet en hopen hem op de komende festivals te mogen begroeten. De werkgroep is ondertussen bezig met de openstaande functie op te vullen.

Wij wensen jullie een ontzettend mooi en gezond 2021 en hopen op een fantastisch Smartlappenfestival Amersfoort en de viering van het 20 jarig bestaan.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort
Guy Smeeing en Jos van Empelen