NIEUWSBRIEF 1
SEPTEMBER 2019

De werkgroep heeft na een mooie vakantieperiode haar eerste bijeenkomst voor het lustrum Smartlappenfestival 2020 alweer achter de rug.
Onderdeel o.a. ervan was de definitieve afwikkeling van de financiën van de vorige editie.
We kunnen weer melden dat we het festival “gezond” hebben kunnen afsluiten mede door de financiële bijdrage van onze sponsoren en noemenswaardig daarin is dat we bij deze editie voor het eerst een mooie bijdrage van de gemeente hebben ontvangen. Hiermee geeft de gemeente een signaal af dat ze waarde hecht aan het Smartlappenfestival en wat het voor de stad betekent.

De werkgroep heeft veel mooie ideeën om de 20ste editie een extra invulling te geven.
De samenstelling van de werkgroep bestaat uit Guy Smeeing, Henk Thiecke en Jos van Empelen

Het festival wordt op zaterdag 18 en zondag 19 april 2020 gehouden.

Ook dit jaar wordt er weer een prijsvraag uitgeschreven voor het beste ontwerp van het smartsieraad. Iedereen met een creatieve inslag mag na aanmelding bij de werkgroep mee doen. Het ontwerp moet voor 13 oktober ingeleverd worden bij de werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort.

Waaraan moet het Smartsieraad voldoen:
Afmeting tussen de 10 en 15 centimeter (vierkant, rond of rechthoekig).
Origineel, Groot smartgehalte, Kleurrijk, Fout, Makkelijk te maken en niet in de laatste plaats:
Weinig productiekosten.

Voor het meest smartvolle ontwerp is er een diner bon voor 2 personen beschikbaar gesteld.
Er is een geheimhouding van het ontwerp tot het moment dat het Smartsieraad wordt uitgereikt aan de bekende Nederlander.
13 oktober:  Indienen ontwerp bij de werkgroep
23 oktober:  Jury kiest ontwerp

De inschrijving voor de koren die willen deelnemen aan het 20ste smartlappenfestival Amersfoort is per 1 september geopend. De aanmelding kan plaats vinden per email: smarlappenfestivalamersfoort@gmail.com. Koren die de laatste edities van het smartlappenfestival hebben meegedaan krijgen een inschrijfformulier toegestuurd.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort