ADOPTIE/FACILITEREN SMARTLAPPENFESTIVAL AMERSFOORT 2021

De gewijzigde opzet van het festival, heeft ertoe geleid dat we met trots kunnen zeggen dat we ons geschaard hebben in het rijtje van “grootste smartlappenfestivals” in Nederland.

Er zal op 17 en 18 april 2021 weer topdrukte heersen in de binnenstad van Amersfoort. Zeker nu er tijdens het 4e lustrum vele extra activiteiten toegevoegd worden aan het festival.
Een uitgelezen kans voor u als ondernemer, om uw naamsbekendheid te vergroten door u op het festival te profileren.

Dat kunt u doen door het festival of delen ervan, te ADOPTEREN of  te FACILITEREN.

Normaal noemen we dat “sponsoren”. Dat vinden we echter te onpersoonlijk.
We willen u bij het festival betrekken met een “lange termijnvisie” als uitgangspunt.

We willen u de mogelijkheid bieden om in overleg, en naar eigen idee vorm te geven aan de wijze waarop u uw naamsbekendheid wilt vergroten of uw producten onder de aandacht te brengen. Of simpelweg het Smartlappenfestival wilt ondersteunen.

We hebben daarvoor diverse mogelijkheden, en willen die graag met u bespreken.

Een mailtje of telefoontje is genoeg om een afspraak te maken.

Met een hartelijke groet,
Werkgroep Smartlappenfestival Amersfoort.

Guy Smeeing 06-51997734
smartlappenfestivalamersfoort@gmail.com