20e EDITIE SMARTLAPPENFESTIVAL
VERPLAATST NAAR APRIL 2022

Als bestuur hebben we helaas moeten besluiten om de 20e editie van het Smartlappenfestival Amersfoort, nogmaals uit te stellen en wel naar…

23 en 24 april 2022.

Op basis van de huidige richtlijnen en de verwachtingen voor de komende tijd, zijn we tot de conclusie gekomen dat het festival in de vorm die we zouden willen maar ook in het belang van ieders gezondheid, niet haalbaar is.

Voordat we tot deze conclusie zijn gekomen,  hebben we de afgelopen tijd er alles aan gedaan om naar mogelijkheden te zoeken om het festival door te kunnen laten gaan. We hebben naar alternatieven gezocht zoals meer binnen locaties voor optredens en het afsluiten van een plein als evenemententerrein. Ook de mogelijkheid van een ingekort avondprogramma op zaterdag en een minder groots opgezet korenfestival op de zaterdag en zondag, is bekeken. We hebben het voor elkaar gekregen om een raamwerk hiervoor in elkaar te zetten.
Vervolgens hebben we een inventarisatie onder de koren gedaan om te peilen of zij in staat waren om aanwezig te zijn nu ze meer dan een jaar niet hebben kunnen oefenen.
Het resultaat van de inventarisatie is dat helaas de meerderheid van de gereageerde koren aan heeft gegeven niet op 21 augustus mee te kunnen doen omdat de repetities pas in september weer beginnen. Een teleurstelling voor ons maar anderzijds te begrijpen en we hebben er uiteraard begrip voor.

Om die reden hebben we met smart in het hart moeten besluiten om het gehele festival, net als vorig jaar, wederom te verplaatsen; een festival zonder koren is tenslotte geen Smartlappenfestival.

De 20ste editie van het smartlappenfestival is dan op de volgende datums:
• Donderdag 31 maart 2022 uitreiking smart sieraad aan Mystery Guest.
• Woensdag 20 april 2022 Smartopera in de Joriskerk.
• Zaterdag 23 april 2022 korendag met samenzang en ’s avonds optreden Nederlandse artiesten op de Groenmarkt.
• Zondag 24 april 2022 korendag met als afsluiting van het smartlappenfestival de flashmob met 100 accordeonisten.

De programmering voor de zaterdag en de zondag blijft hetzelfde zoals deze in 2020 was.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en we u op het Smartlappenfestival 2022 weer mogen verwelkomen om er samen opnieuw een geweldig festival van te maken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Smartlappenfestival Amersfoort
Guy Smeeing, Jos van Empelen en Wout Dekker.