20e EDITIE SMARTLAPPENFESTIVAL
VERPLAATST NAAR 2021

In een tijd dat het corona-virus in alle heftigheid toeslaat, is ons dagelijks leven flink ontregeld. Velen onder ons zijn getroffen door het virus en velen andere zetten zich voor meer dan 100% in om het virus in te dammen, onschadelijk te maken en de getroffene te verzorgen.
Nog weer een andere groep zet zich met veel enthousiasme in om het dagelijkse leven enigszins in goede banen te lijden. Zelf kunnen (en moeten) we er een heleboel aan doen door ons aan de regels te houden die ons vanuit de regering en het RIVM opgelegd zijn.

In zo’n situatie is het niet verantwoord en past het ook niet om een groots feest, als dat het Smartlappenfestival is, door te laten gaan. Enkele weken geleden hebben we het besluit genomen om het festival een aantal maanden uit te stellen.
De recente ontwikkelingen en de verwachtingen m.b.t. de ontwikkelingen op termijn, hebben ons met smart in het hart  doen besluiten om het festival door te schuiven naar 2021.
We hebben in 2016 al data vast gezet tot 2023 dus ook voor volgend jaar staat die datum al vast.

We gaan het 20 jarig bestaan van het Smartlappenfestival vieren op 17 en 18 april 2021.

 Het volledige programma wordt door gezet naar volgend jaar. We hebben het dan over de presentatie van het Smartsieraad op 25 maart 2021, de Smartopera “Leef het Leven” op 15 april 2021,  de Korenmiddagen op zaterdag en zondag, de Samenzang met Peter Bruys en Band, De Willy en de Billies, de feestavond met Frans Duits, Willem Barth, Sineke, Frank van Etten, Dave de Graaf en Johan Kettenburg en het het Accordeonspektakel als afsluiting van het festival, gaan door. Iedereen heeft zijn medewerking al toegezegd, dus dat is geregeld.

We zullen de website het hele jaar actualiseren en in de lucht houden zodat u op die manier op hoogte kan blijven.

Voor zover het laatste nieuws rond het Smartlappenfestival. Zorg goed voor uzelf en elkaar zodat we elkaar volgend jaar op 17 en 18 april 2021 treffen tijdens de 20e editie van het Smartlappenfestival Amersfoort.

Vriendelijk groeten

Werkgroep smartlappenfestival Amersfoort
Jos van Empelen, Guy Smeeing en Henk Thiecke en (v.l.n.r.)